İstanbul'un Balat semtinde bulunan ve dünya Ortodokslarının büyük çoğunluğu tarafından dini merkez olarak kabul edilen Ekümenik Patrikhane'nin yakınlarına nefret söylemi içeren bir pankart asıldı. Pankartta, "Balat Türk'tür Türk kalacak, asla Vatikan olmayacak" yazarken, pankartın altında ise 'Balat Gençlik' imzası yer alıyor.

Patrikhane devlet tarafından on yıllardır tehdit olarak görülüyor.

Ergenekon çetesinin üssü olan Türk Ortodoks Patrikhanesi karşı faaliyetler için kurulmuştu.