Tüm dünyada erkeklerle aynı işi yapan kadınlar hâlâ daha az ücret alıyor. Tam zamanlı işlerde kadınlar en az yüzde 18 daha düşük ücretle çalışıyorlar. Çoğunlukla kadınların çalıştığı yarı zamanlı işlerde ise bu oran daha da artıyor, cinsiyetler arası ücret farklılığı yüzde 30'a ulaşıyor. Araştırmalara göre bir kadın hayatı boyunca ancak bir erkeğin gelirinin ortalama yarısı kadar gelir kazanabilir.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon kadın çalışıyor. Kayıtdışı çalışan kadın oranı ise % 58.

2012'de yapılan araştırmalara göre, her yıl sadece İstanbul'da ortalama iki bin boşanma davası açılıyor, bu başvuruların yüzde 85'inin gerekçesi 'şiddet'. Emniyet’teki aile içi şiddet kayıtları, her on dakikada bir kadına yönelik şiddet olayının yaşandığını gösteriyor.

Tüm dünyada her üç kadından biri hayatında en az bir kere şiddete maruz kalıyor.

Türkiye kadınların siyasete katılımında 90. sırada.

TÜİK verilerine göre eğitim, iş gücüne katılım, istihdam, siyaset gibi alanlarda kadınlar hâlâ eşitsiz ve dezavantajlılar.