Yıldız Önen
16 Ekim'de Berlin'de Uluslar arası Afganistan İşgaline Hayır Komitesinin ilk toplantısı yapıldı. Hannover'de yapılan Afganistan konferansından sonra kurulan komite ilk kez toplandı. Avrupa'dan, Amerika ve Uzak doğu'dan (Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, İngiltere, İrlanda, Norveç, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Gürcistan, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Venezüella, Malezya); 50'den fazla savaş karşıtı, nükleer karşıtı, askeri üsler karşıtı platform, kurum, örgütlenmenin temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda Amerika'nın NATO yardımıyla sürdürdüğü Afganistan işgaline karşı nasıl mücadele edeceğimizi tartıştık. Toplantıda "Afganistan, Obama'nın Vietnam'ı olacak" vurgusu defalarca tekrarlandı. Üstelik bu fikrin ABD'de çok yaygın olduğu dile getirildi. Amerika'da yapılan anketlere göre halkın %57'si tüm askerlerin eve dönmesini istiyor. Maalesef bu büyük kalabalığın sesi henüz sokakta duyulmuyor. Bunun en önemli nedeni Obama'nın başkan olması. Bush döneminde savaş karşıtı hareketin liderliğini yapan Demokratlar henüz Obama'ya sırtlarını dönmediler. Çoğu Obama'ya bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorlar.

Toplantıda ABD'den gelen temsilciler Ekim ayının başında sokaklarda işgale karşı ses çıkartmaya başladıklarını anlattılar. Savaş karşıtları asker aileleriyle birlikte 900 asker botunu savaşta ölen askerlerin isimlerini üzerlerine yazarak Beyaz Saray'ın önüne dizdi.

Toplantıda alınan bir dizi karardan bazıları şöyle:

1. İçinde aşağıdaki politik vurguların olduğu bir deklarasyon hazırlanacak. Afganistan'da askeri olan tüm ülkelerde askerlerin bir an önce çekilmesi için mücadele edilmelidir. Kanada, Hollanda ve Japonya'nın başlattığı asker çekme politikası yaygınlaştırılmalıdır. Asker çekmede hiçbir önkoşul konulmamalıdır. İşgal bittiğinde ne olacak sorusuna "işgalciler silah değil maddi destek yollamalı" cevabı verilmeli. Silahlanmaya harcanan bütçenin yüzde biri bile bu ülkelerin ekonomik olarak yeniden toparlanmalarına yeter. Afganistan ve Pakistan'ın ordularının güçlendirilmesi bölgeye istikrar değil daha büyük çatışmalar getirir. Bölgede bir an önce silahlanma durdurulmalıdır. Jude Law tarzı insancıl yardımlar Afgan halkına yarar değil zarar getirmektedir. Bu yardımlar, popüler ziyaretler işgalin meşrulaştırılmasına yardımcı olmaktadır. Pek çok sivil yardım organizasyonu Karzi'nin eliyle çalışmaktadır. Sonucun ne olduğu ortadadır. En büyük insani yardım işgalin bitirilmesidir.

2. Uluslararası Afganistan Konferansına karşı bir konferans ve yürüyüş düzenlenecek. Konferansı ya Almanya ya Fransa devleti örgütleyecek.

3. 8-9 Ekim 2010'da Afganistan işgaline hayır gösterileri düzenlenecek.

Bu kararlar, özellikle Afganistan'da askeri bulunan Türkiye'de savaş karşıtı harekete ilham verebilir. Bir yandan NATO'yu teşhir eden, NATO'nun dağıtılmasını hedefleyen diğer yandan da ABD ve Türkiye askerlerinin derhal Afganistan'dan çekilmesini talep eden bir kampanyayı küresel ve yerel düzeyde inşa etmek çok önemli.

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu kapsamlı bir Afganistan kampanyası başlatmak için kolları şimdiden sıvadı. ABD'nin ve Türkiye dahil tüm İttifak üyelerinin Afganistan'da yenilmesi tüm dünya ezilenleri için çok önemli bir sıçrama yaratacaktır.