“Hepimiz Göçmeniz – Irkçılığa Hayır” kampanyası, sınırdaki duruma ilişkin bir çağrı yayınladı. Yüzlerce kişinin imza verdiği metin şu talepleri içeriyor:

1. Türkiye göçmenlerin tüm haklarını tanımalı, yaşam standartlarını yükseltmeli.

2. Göçmenler uluslararası diplomasinin bir aracı olarak görülmemeli, seyahat özgürlükleri garanti altına alınmalı, “açık kapı” politikası göçmenlerin bir ülkeden başka bir ülkeye güvenli bir şekilde geçişini sağlamak olarak görülmeli.

3. Medyada, sosyal medyada ve kurumlar arasında göçmenleri hedef haline getiren ırkçı yaklaşımlara ve nefret söylemine izin verilmemeli, bu söylemler teşvik edilmemeli, göçmenlere yönelik linç hareketlerine karışanlar ve ırkçı söylemler cezalandırılmalı.

İmza vermek için: https://gocmeniz.org/imza-metni-2

Hepimiz Göçmeniz kampanyası ayrıca 15 Mart Pazar günü saat 14:00-18:00 arası İstanbul’da, Kadıköy Kargart’ta Suriyeli yönetmen Alaa Arabi Katbi’nin “Bir Sonraki İstasyon” filminin gösterimi, yönetmenle söyleşi ve Suriyeli ve Türkiyeli ırkçılık karşıtlarının konuşacağı bir forum örgütlüyor.

Etkinlik arasında saat 15:30’da ise Süreyya Operası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirilecek.