Açlık sınırı: 893,23
Asgari ücret: 629.96


Volkan Akyıldırım
2010 yılının üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisi yüzde 5.5 oranında büyüdü. Başbakan Erdoğan ve AKP'li bakanlar kişi başına milli geliri artırdıklarını söylüyor.

Milyonlarca işçi, kamu emekçisi, sözleşmeli, işçi ve memur emeklisi için aldığı ücret ve maaşlar insanca bir yaşam sürdürmekten uzak. 

Rakamlarla Türkiye işçi sınıfının açlık ve yoksulluk sınırı altındaki çekilmez hayatı:

Açlık sınırı, dört kişilik bir işçi ailesinin aylık asgari gıda harcamasıdır. Bu miktara barınma, beslenme, yakıt ve başka temel ihtiyaçlar dahil değildir.

Aralık 2010 itibarıyla dört kişilik bir işçi ailesinin aylık asgari gıda harcaması 893,23 lira olarak hesaplandı.

Asgari ücret, bir işçinin ailesiyle hayatta kalabilmesi için yapacağı en az harcamanın ücretidir. Yani açlık sınırı neyse asgari ücretin de en az o olması gerekir. Buna karşılık asgari ücret 796,50 liradır, bu miktardan vergiler kesildiğinde kalan net rakam 629,96 liradır. Brüt ve net olarak asgari ücret açlık sınırının altındadır. Milyonlarca işçi emek gücünü asgari ücret karşılığında satmaktadır.

Yoksulluk sınırı, dört kişilik bir işçi ailesinin bir ayda yapması gereken zorunlu harcamalardır. Aralık 2010 itibarıyla dört kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 2.733,64 lira olarak hesaplanmıştır.

Kamu emekçilerinin çoğunluğunun, sözleşmelilerin tamamına yakınının, emeklilerin tümünün aldığı ücret ve maaşlar yoksulluk sınırının yanına bile yaklaşamamaktadır. Tarımda çalışan işçilerin çoğunluğu ise asgari ücretin altındaki rakamlar karşılığı çalışmaktadır.

Türkiye işçi sayısı 20 milyonun üzerinde. Buna karşılık sadece 5 milyon 292 bin 796 işçi sigortalı ve kayıtlı olarak çalışmaktadır. Bunlardan yalnızca 3 milyon 91 bin 42'si sendikalıdır. 6 milyon işçi iş güvencesinden yoksun bir şekilde taşeron şirketlerde çalıştırılmaktadır.

Ekonomi büyürken Türkiye işçi sınıfı insanca bir yaşam sürdürmekten uzak. Sendikalar insanca yaşayacak bir ücret için ortak mücadele başlatmalı, emekten yana olan tüm güçler işçi sınıfının örgütlenmesine yardımcı olmalıdır.