Solda yer aldıklarını düşünenlerin bir kısmı Ergenekon davasını küçümserken bir kısmı da davanın kendilerini hiç ilgilendirmediğini söylüyor. Davayı eski derin devletin yerine yeni, AKP’li derin devletin geçmesi olarak nitelendiriyor.
Bazı “solcular” ise davayı “karşı-devrim” olarak nitelendiriyor.

Bu tür “solcuların” bütününe rağmen sosya-listlerin görevi bir dönemin devlet içindeki gizli örgütlenmesinin yaptıklarının bir kısmının dahi ortaya çıkması için mücadele etmektir.
Bana ne deyip geçmek, yesinler birbirlerini demek, Ayşe teyzeyi ilgilendirmez demek, yani bu mücadelede “tarafsız” kalmaya çalışmak aslında taraf olmaktır ve ne yazık ki bu tutumların sahipleri iradelerinden bağımsız olarak  Ergenekon çetesinin yanına düşmekteler.
Ergenekon Çetesi’nin merkezi bir savunma çizgisi var. Kendilerine yapılanı karşı-devrim olarak gösteriyorlar ve buradan meşruiyet almaya çalışıyorlar. Diğer yandan ise sorunu bir siyasal olgu değil, hukuk sorunu olarak göstermeye çalışıyorlar.
12. dalga bu açıdan onlar tarafından iyi kullanıldı.
Ama kimsenin kuşkusu olmasın, yeni bir darbe mümkün değil ve darbecilerin ve darbe yanlılarının paçalarını kurtarması da mümkün değil. yeterki sosyalistler ve bütün demokrasi yanlıları Ergenekon Davası’nın arkasında durmaya devam edelim. Baskıyı arttıralım.


Marksizm 2009
Yeni dönem yeni sol

DSİP’in her sene düzenlediği Marksizm toplantıları bu sene “Yeni dönem, yeni bir sol” başlığı altında 22-24 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da Bilgi Ünivesitesi Dopaldere Yerleşkesi’nde yapılacak.
Son iki senedir katılımın çok yükseldiği Marksizm’de bu sene 17 toplantı var. Yurtdışından konuşmacıların yanı sıra DSİP üyesi olmayan bir çok konuşmacı da var.
Sosyalist İşçi bütün okurlarını Marksizm 2009’a katılmaya ve çevrelerini de

 

Tarihte bu hafta

24 Nisan
1915 : Osmanlı hükümeti İstanbul'dan başlayarak resmi rakamlarla bile en az 800 bin kişiye varacak olan Ermeni soykırımını başlatma kararını açıkladı. İstanbul'da başlayan ilk tutuklamaların ardından en iyi ihtimalle toplama kamplarına yollanan yüzbinlerce Ermeni yurttaş planlı bir şekilde yok edildi.

26 Nisan
1920 : (T)BMM'nin ilk Başkanlık Divanı oluşturuldu. 1. Başkan Mustafa Kemal Paşa, 2. Başkan Hacı Bektaşi Veli Dergahı Postnişini Cemâleddin Arif Bey oldu. Aynı gün Meclis, şu kararları aldı:
A : Hükümet kurmak gerekir.
B : (T)BMM, millî iradeyi temsil etmektedir.
C : (T)BMM'nin üzerinde bir kuvvet yoktur.
D : (T)BMM, kanun yapma yetkisine sâhiptir.
E : (T)BMM üyelerinden seçilecek bir Vekiller Heyeti (Bakanlar Kurulu), hükümet işlerini yürütür. Meclis Reisi, aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun da başkanıdır.
F : Pâdişah ve İslâm'ın Halifesi hakkında Meclis, yeni bir kanun düzenleyecektir.

(Sizce bugün yukarıdaki kararların hangisine uyulmaktadır?)


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası