Soma’daki işçi katliamının ardından acımız çok büyük, öfkeliyiz. Dünya işçi sınıfının, Türkiye işçi sınıfının, hepimizin başı sağolsun.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi olarak bizler, Soma katliamının sorumlularından hesap sorulması, bir daha böyle bir katliam yaşanmaması için tüm sendikaların, meslek örgütlerinin, sınıf örgütlerinin, emekten ve özgürlükten yana olan tüm güçlerin bir araya gelerek ortak hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Bu mektubu tüm emek örgütlerine yolluyor, Soma katliamının ardından harekete geçmek için ortak bir tartışma ve eylem platformunun kurulmasını öneriyoruz.

- İş cinayetlerinin son bulması, iş güvenliğinin ve işçi haklarının uygulanması,

- Soma katliamının sorumlusu patronların tutuklanması, yargılanması ve en ağır cezalara çarptırılması,

- Tüm madenlerin, inşaatların, tersanelerin, işçi ölümlerinin gerçekleştiği tüm sektörlerdeki işyerlerinin gerçek ve düzenli denetime tabi tutulması,

- Soma katliamının siyasi sorumlularının istifa etmesi için emek güçleri olarak tüm illerde ve işyerlerinde, hayatın her alanında “İş cinayetlerine son!” kampanyasını hep birlikte yapıp Ankara’da milyonlarca emekçinin katılacağı bir mitingle taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getirebiliriz.

Dini, dili, görüşü, cinsiyeti, kimliği ne olursa olsun, işçilerin her düzeyde birliğinin sağlanması, kitlesel bir mücadele dalgasının önünü açacak ve hepimizi güçlendirecektir.

Saygılarımızla

DSİP Merkez Komitesi


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası