Soma’da yüzlerce işçinin canını alan Soma Holding 1984 yılında kurulmuştu. Basında çıkan bir röportajında holdingin patronu Alp Gürkan, “işlerin asıl büyümesi Türkiye Kömür İşletmelerinin 2005’te aldığı kararla oldu” diyordu. Bu karara göre devlete ait madenler rödovans karşılığında özel sektöre devredilmişti. Soma Holding’in yaptığı teklif devletin iştahını artırdı. 130 dolara maledilen bir ton kömürü, %15’lik rödovans payı dahil 24 dolara imal edeceklerdi.

“Nasıl kâr ediyorsunuz?” sorusunu Alp Gürkan, şu “sihirli” sözcüklerle cevaplıyordu: “Özel sektörün çalışma tarzı devreye girdi.”

Madencilik sektöründe özel sektörün çalışma tarzı; taşeron, sigortasız işçi çalıştırmak, güvencesizlik ve iş güvenliğini sağlamamak. Tüm bu maddeler kömürün maliyetinin düşmesine sebep oldu. Bu sihirli yöntemle birlikte Soma Holding, Soma (Geventepe, Merkez Ocağı, Işıklar Sahası, Eynez) Zonguldak (Bağlık-İğneağzı) ve Amasya’daki (Yeni Çeltek) madenlerin işletmesini ihalesiz bir şekilde aldı. Ayrıca Amasya’da termik santral kuruyor. Onlarca yıl için kiraladığı madenlerde milyonlarca ton kömür çıkarma planları var.

İşçi ücretinden, iş güvenliği maliyetinden kısmış olması, Soma Holding’in inşaat sektörüne de girmesine vesile oldu. Maslak’ta inşaatı süren Spine Tower bu holdinge ait ve “en ucuz” dairenin fiyatı 1 milyon 350 bin dolar. Ayrıca, Soma Holding’in Sinop’taki nükleer santral inşaatına da talip olduğu iddia ediliyor. Zira, Alp Gürkan Economist’e verdiği röportajda nükleerin kaçınılmaz olduğunu söylemişti.


559. sayı - 30 Mart 2016 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası