> Aşağıdan sosyalizm: Sosyalizm büyük çoğunluğun büyük çoğunluk için eylemidir. Bir azınlığın iktidarı ele geçirmesi ile yeni bir düzen kurulamaz.

> Enternasyonalizm: Direnişimiz küreseldir. Tahrir'den başlayıp dünyanın her yerine yayılan küresel antikapitalist hareketin bir paçasıyız. Dünya devrimi için mücadele ediyoruz.

> Irkçılığa ve milliyetçiliğe dur de: Yeni bir dünya, ırkçılığa, milliyetçiliğe, İslamofobiye, ulusal baskıya karşı bugünden mücadele ederek kurulacak.

> Cinsiyetçiliğe hayır: Kadınları kuşatan şiddet baskı dışlanmaya karşı her alanda mücadeleyi ve tam bir sosyal, ekonomik ve politik eşitliği savunur.

> Homofobiye ve transfobiye hayır: Cinsel yönelimlerin baskı altında tutulması insanlık dışıdır ve artık son bulmalıdır.

> Savaşlara hayır: Kapitalist devletler insanlığı sınırlarla böldükleri gibi bizden kestikleri vergileri silaha yatırıyor. Tüm savaşlara karşıyız.

> Barış ve çözüme evet: 30 yıldır devletin Kürtlere karşı yürüttüğü savaş ve 100 yıllık inkar, imha ve asilimisyon artık bitmelidir. Kürt halkına eşitlik özgürlük istiyoruz. Anadilinde eğitim görmek herkesin temel hakkıdır. Çözüm sürecini destekliyoruz.

> Darbelere geçit yok: Cumhuriyetin kuruluşundan beri ülkenin yönetimine, halkın iradesine karşı yapılan darbelere ve darbecilere karşı mücadeleden yanayız. Ergenekon, Özel Harp Dairesi gibi halka karşı savaş için kurulmuş tüm yapıların dağıtılması için mücadele ediyoruz

> Türkiye'nin kanlı tarihiyle yüzleşmek gerek: 1915 Ermeni Soykırımı tanınsın. Anadolu Rumlarını katleden ve kovan, Alevileri, Kürtleri katleden devlet geleneğine son vermek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün halkların kimlikleri tanınmalıdır.

> Başörtüsüne özgürlük: Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün halkların farklı dini eğilimlerini, bu eğilimlerine uygun kılık ve kıyafetlerini özgürce ifade edebilmelerini ve devletin hiçbir dini kurumunun olmaması gerektiğini savunuyoruz.

> Biz antikapitalistiz: Hayatımızı ve yaşam alanlarımızı çalan neoliberalizme karışıyız. Kentlerin sermaye tarafından talan edilmesine "dur" diyoruz. Parasız sağlık ve eğitim herkesin temel hakkıdır.

> Başka bir enerji mümkün: Kapitalizm milyonları açlığa terk ettiği gibi iklimi de değiştirdi. Fosil yakıt kullanımının derhal durdurulmasını, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji kaynaklarının kullanılmasını istiyoruz.

> Nükleer santrallere ve silahlara hayır: Nükleer enerjinin insanlık için ne kadar tehlikeli olduğunu Fukuşima felaketinde gördük. Tüm nükleer santraller kapatılsın, Türkiye'de nükleer santral yapılmasın.

> HES'lere, 3. Köprü'ye, doğanın yıkımına hayır: Zenginler daha da zengin olsun diye tüm doğa yıkıma uğratılıyor. Tüm canlılar için yaşanabilir bir çevre istiyoruz.

> Türcülüğe karşıyız: Hayvanlara özgürlük istiyoruz.

> Diktatörleri deviren Arap halklarının yanındayız: Ortadoğu devrimleri hepimize isyan etmeyi öğretti. Sürekli devrim ile 6 kıtada özgürlüğü kazanacağız.

> Birleşen işçiler yenilmez: Bütün çalışanların sendikal örgütlenme, toplusözleşme ve grev hakkı olmalıdır. İşçi sınıfının kurtuluşu kendi eseri olacaktır.

> Ne AKP neoliberalizmi ne CHP kemalizmi!


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası