Volkan Akyıldırım

“Komünistler, öteki işçi sınıfı partilerinden yalnızca şunlarla ayrılır: 1. Farklı ülkelerin işçilerinin ulusal mücadelelerinde, her türlü milliyetten bağımsız olarak, tüm işçi sınıfının ortak çıkarlarına işaret eder ve bunları öne sürerler. 2. İşçi sınıfının burjuvaziye karşı mücadelesinin geçmek zorunda olduğu çeşitli gelişme aşamalarında, her zaman ve her yerde, tüm hareketin çıkarlarını temsil ederler.”

Komünist Manifesto, 1848, Marx ve Engels

İşçi sınıfının ezici çoğunluğunun sendikadan yoksun olduğu Türkiye’de emekçilerle ezilenlerin hakkını sokakta ve mecliste savunacak, ayrı ayrı yürüyen mücadeleleri birleştirecek, ortak talepleri genelleştirip kazanmak için kitlelere yardım edecek bir parti yok.

Türkiye’nin en büyük toplumsal patlamasını gerçekleştiren öğrenciler ve genç işçiler, Gezi Parkı’nı kurtarırken, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması fikrinde birleşerek yeni bir partinin gerekliliğini ortaya koymuştu.

Fırat’ın batısında ve doğusunda milyonlar tarafından desteklenen çözüm sürecinin geçtiğimiz haftalarda yaşadığı tıkanıklık da aynı soruna işaret ediyor.

Müzakere sürecinde masanın bir tarafındaki AKP hükümetini Kürtlerin gasp edilen haklarını bir an önce ve eksiksiz iade etmeye zorlayan Batı’da bir siyasal güç yok.

Muhazafakar hükümete baskı yapanlar ise onun da sağındaki kemalist güçler ve ırkçılar.

Son 10 yılda demokrasi ve özgürlük mücadeleleri bir çok kazanım elde etmiş olmasına rağmen sağcılık cirit atıyor.

Türkiye’nin batısındaki solun krizine çözüm bulmaktan, ezilenlerin özgürlüğünü ve işçilerin taleplerini birarada savunacak kitlesel bir partiyi inşa etmekten başka yolumuz yok.

Nasıl yapacağız?

Marx ve Engels, işçi sınıfının bağımsız çıkarlarını temsil edecek partilerin eksik olduğu koşullarda, dönemin yeni sol örgütlenmesi için yazdığı Manifesto’da nasıl yapacağımızı anlamıştı.

Her türden mücadele içerisinde işçi sınıfının ulusallıktan ve yerellikten uzak ortak taleplerini savunacak, her zaman ve her yerde hareketin bütünün çıkarlarını temsil edecek kitlesel bir antikapitalist parti burjuva siyasetini altüst edecektir.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası