Başlık sosyolog ve aktivist Ferhat Kentel’e ait. Hükümetin eğitimde 4+4+4 sistemine geçişi etrafından kopan tartışmaları tanımlayan en iyi formül buydu.

4+4+4 mecliste yasalaşırken mecliste yumruklar konuştu. CHP Tandoğan’da fiyasko bir mitingi yaptı. KESK’lilere polis saldırdı.

 

AKP sözcüleri 28 Şubat darbecilerinin 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmalarına son vermekle övünüyor. Buna karşılık eğitim sisteminin tüm sorunları olduğu gibi dururken çocuk işçi emeğinin sömürüsünü ve kız çocuklarının erken evlendirilmesini teşvik eden yeni sistem patronlar ve onların düzeni için yasalaştı.

# Ezberci, rekabetçi, hayattan kopuk, devlete ve özel şirketlere kazanç yaratma alanı olan eğitim sistemi olduğu yerde duruyor.

# Eğitim müfredatının milliyetçi, ırkçı, ayrımcı özüne dokunulmuyor. Andımız adlı ırkçı yemin hala öğrencilere okutuluyor.

# Kürt sorununun odağı olan Kürtçe eğitim konusunda bir adım yok. Zorunlu din dersleri sürerken Aleviler asimilasyon ve ayrımcılığa maruz kalacak.

# Ermeni ve azınlık okulları Türk yöneticiler tarafından idare edilmeye, Müslüman olmayan Türkiyeliler hükümetin o anki hayırseverliğine muhtaç bırakılmaya devam ecek.

Ferhat Kentel zorunlu eğitim sistemini tornaya benzetiyor. Çok haklı! Yeni nesiller, devlete itaat etsin, eğitim sektörünün patronlarına daha çok kazandırsın diye tornadan geçiriliyor.

Eğitimi bir bütün olarak sorgulamak ve değiştirmek kadar yukarıda saydığımız kronik sorunları çözecek gerçek reformlar için mücadele etmeliyiz.

CHP ve 4+4+4’e “Şeriat geliyor” diye bakmamızı önerenler tıpkı AKP gibi zorunlu eğitim sisteminin yarattığı gerçek sorunların üstünü örtüyor ve emekçi sınıfları “laik ve dindar” olarak bölerek kitlesel mücadeleyi engelliyor.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası