Mao ve Kastro'nun, Çin ve Küba'da iktidara gelişlerinin Troçki'nin varsayımlarını sorgular gibi görünmesi üzerine Tony Cliff, Sürekli Devrim teorisini yeniden gözden geçirdi.

Çin Komünist Partisi'nin işçi sınıfı partisi özelliklerini kaybettiği sıralarda parti içinde yükselen Mao'nun iktidara gelişinde işçi sınıfı hiçbir rol oynamamıştır.

1926'da yüzde 66'sı işçilerden oluşan ÇKP'nin 1930'un sonlarında hemen hemen hiç işçi üyesi kalmadı. Eyaletlerdeki ihtilalci köylü hareketinden ibaret olan parti, buralarda Çin Sovyet Cumhuriyeti'ni kurdu.

Mao'nun iktidarı
1937'de Komintang hükümetinin greve çıkan işçiler için idam kararı almasından oldukça memnun olan Komünist Partisi'nin ülkenin tüm sanayi merkezlerine sahip olan Komintang bölgesinde hiçbir örgütlenmesi olmamıştır.

Mao'nun şehirleri ele geçirmesi sırasında Komünist Partisi olası işçi ayaklanmalarını önlemek için her şeyi yaptı. İşçi sınıfı, Mao'nun şehir işgalleri sırasında hiçbir heyecan belirtisi göstermedi ve hareketsiz bekledi.

 

Küba ve Kastro
Küba Devrimi ise köylülük ya da işçi sınıfı yerine orta sınıf aydınların aktif rol oynadığı bir olaydır. İşçi sınıfı Kastro'nun iktidara gelişi sırasında pasif kaldı.

1956'da Küba'yı işgal eden orta sınıf hareketinin önderlerinden olan Che Guevara ise, köylü gerillaların Marksizmi kabul etmeleri gerektiğini söylemesine rağmen, işçi sınıfının tarihin nesnesi değil, öznesi olması gerektiği gerçeğini görmezden geldi.

1958-1959'da özel yatırımlara karşı olmadığını belirten Kastro, devrimlerinin sosyalist bir devrim olduğunu ancak 1961'de ilan etti.

 

Cliff’in katkısı
Burjuvazinin, geç gelişen bir ülkede karşı devrimci ve korkak niteliği mutlak bir olgu olsa da, işçi sınıfının devrimciliği kaçınılmaz değildir.

Sosyalist devrime önderlik edebilecek tek güç olan proletaryanın pasif kaldığı bir durumda, devrim devlet kapitalisti bir sistemin oluşmasına sebep olabilir.

Troçki'nin gözlemlerinin bir kısmının mutlak doğru, bir kısmının ise koşullu olarak doğru olduğu sonucuna varan Tony Cliff, bu teoriye "Aksayan Sürekli Devrim" adını verdi.

Çin ve Küba'da işçi sınıfının pasif kalmasının en büyük nedeni Stalinist partilerin karşı devrimci karakterleridir. Troçki'nin fikirleri hâlâ güncel, sosyalist devrimi gerçekleştirebilecek tek sınıf hâlâ işçi sınıfı.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası