Basri Güler
Marksizm toplantıları sırasında bir konuşmacının kürsüden Troçkizm ve Sürekli Devrim hakkında abuk şeyler söylemesi, sürekli devrimi ve onu neden savunduğumuzu açıklama ihtiyacı hissettirdi.

Adını açıklamak istemediğim konuşmacı, Trokçkizm'in hiçbir zaman iktidar olmadığını söyleyerek saldırmıştı sürekli devrim teorisine. Bu doğrudur, ama gözden kaçırdığı nokta, Troçkistler'in iktidarı hedeflemedikleridir. Stalinistler'den ayrıldığımız noktalardan biri de bu, biz kendi iktidarımızı düşünmeyiz, tüm iktidarın işçi sınıfında toplanması için mücadele ederiz.

Sürekli devrimin dünyanın hiçbir yerinde başarıya ulaşamayacağı tezi ise zaten 1917'de tarihin çöplüğüne gitmişti.

Peki nedir sürekli devrim?
Ekim Devrimi öncesi Rusya'sında devrimin yöntemi hakkında farklı görüşler vardı. Menşevikler, Rusya'da gelişmiş bir sanayi olmadığını, feodal ilişkilerin çok yaygın olduğunu ve zayıf olan işçi sınıfının bir devrim yapamayacağını düşünüyorlardı. Onlara göre bir burjuva demokratik devrim olmalı, sanayi gelişmeli, işçi sınıfı güçlenmeli, sendika ve örgütlenme hakları alınmalıydı ve işçi devrimi uzak bir gelecekte mümkün olacaktı.

Bolşevikler ise demokratik devrimin gerekliliği konusunda Menşevikler ile anlaşıyordu, ama devrimi korkak olan burjuva sınıfının yapamayacağını, işçi ve köylülerin beraber ayaklanmarı sonrasında işçi ve köylü partilerinin oluşturacağı hükûmetin temel hakları vereceğini ve toprak sorununu çözeceğini söylüyorlardı. Böylece toprak sahibi olan köylüler zamanla küçük burjuva kimliklerini benimsiyecek, daha sonra ise işçiler, bu sefer köylüleri karşısına alarak sosyalist devrimi gerçekleştireceklerdi.

1905'e kadar Menşevikler'in safında olan Troçki ise, diğer Marksistlerden farklı olarak geri kalmış ülkelerde de işçi devriminin mümkün olduğunu düşünüyordu. Devrimin motor gücü işçi sınıfı olacaktı ve bağımsız bir rol oynama yeteneğinden yoksun olan köylü sınıfı ancak işçileri destekleyebilirdi. Burjuvazinin toprak sorununu çözemeyeceği açıktı.

Bir burjuva demokratik devrim gerekli değildi, devrim burjuva demokratik taleplerle başlasa da, kısa süre içinde sosyalist nitelik kazanarak sürekli hale gelecekti. Tüm iktidar sovyetlerde toplanmalıydı.

1917'ye kadar Troçki'nin görüşleri pek kabul görmedi. Ama Troçki'nin fikirlerinden etkilenen ve Şubat Devrimi'nin ardından Rusya'ya gelen Lenin'in "Bütün iktidar sovyetlere" söylemi her şeyi değiştirdi. Lenin'in tezleri başlarda tepki toplasa da kabul edildi. Sürekli devrim, Ekim Devrimi sırasında devrimin öncü partisi Bolşevik Partisi'nin resmi görüşüydü.

Ekim Devrimi, Troçki'nin tüm varsayımlarını doğruladı. Sanayi proletaryasının devrimci, burjuvazinin karşı-devrimci olduğu kanıtlandı. Köylüler işçi sınıfının peşine takıldı ve demokratik taleplerle başlayan devrim işçi devrimine dönüştü.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası