Gezegenimiz ve tüm canlı yaşam büyük bir krizle karşı karşıya. 200 yıldır fosil yakıtlardan (petrol, kömür ve doğalgaz)  enerji sağlayan kapitalist sistem hepimizin geleceğini tehdit ediyor. Petrol, kömür, doğalgaz, otomotiv, silah şirketleri ve onların sözcülüğünü yapan hükümetler, liderler tüm uyarıları duymazdan geliyorlar. Bilim insanları uyarıyor, gezegenimiz alarm veriyor; tayfunlar, seller, orman yangınları artıyor, buzullar hızla eriyor, kuraklık, salgın hastalıklar yaygınlaşıyor. Bunların hiçbiri doğal değil.

İş, iklim, adalet!
Bu felaketleri durdurmak için hâlâ vaktimiz var. Ama zamanımız gittikçe azalıyor. Hızla gezegenimizin sıcaklığını arttıran, iklim değişikliğine neden olan gazların salım düzeylerinin düşürülmesi gerekiyor. Binlerce bilim insanı atmosferdeki karbondioksit oranının 350 ppm'e indirilmesi gerektiğini söylüyor. Atmosferdeki karbondioksitin insanlığın ve milyonlarca yıldır var olan birçok canlı türünün hayatta kalmasını sağlayacak güvenli seviyesi budur.

Aralık ayında Kopenhag'da hükümet yetkililerinin katılacağı iklim zirvesi yapılacak. Yani tüm canlı yaşamın ve gezegenimizin geleceği konuşulacak, sonuçta da yeni bir iklim sözleşmesi belirlenecek. Bu sözleşmenin şirketlerin çıkarlarını değil, insanlığın ve gezegenin çıkarlarını savunması gerektiğini söylüyoruz ve Kopenhag'a katılacak tüm liderlere sesleniyoruz, iklim değişikliğini durdurmak için Kopenhag'da, atmosferdeki karbondioksit oranını 350 ppm'e indirmeyi hedefleyen (kabul eden) uluslararası bir sözleşmeyi imzalayın.

Karbon ticaretine izin vermeyin. Küresel ısınmanın durdurulması için teknolojiyi, mali kaynakları ve temiz enerji kaynaklarını pazarlık konusu yapmadan ülkelerarası kullanıma açın.

Savaşlara, militarizme ve çok uluslu şirketlere karşı Küresel Eylem Grubu

Savaş karşıtı kampanyalarımız yoğun bir biçimde sürerken, iklim değişimine karşı mücadele de sosyal hareketlerin gündemine girmeye başlamıştı. 2005 yılının Eylül ayında, İngiltere'den Jonathan Neale'ın katılımıyla Karakedi'de bir toplantı düzenledik. Zaten aynı tarihlerde İstanbul'da düzenlenen sosyal forum toplantısına aktivist olarak katılan Neale'ın konuşmasına yaklaşık 100 kişi katıldı

Toplantıda, çok sayıda kurumdan temsilciler de vardı. 3 Aralık'ta küresel ısınmaya karşı küresel eylem günü ilan edilmişti ve biz de o toplantıda bu eylemi ve iklim değişimine karşı kampanyayı örgütleme konusunda adım attık. Platformumuzun adı, "3 Aralık Küresel Isınmaya Karşı Çalışma Grubu" oldu.

İlk kez 3 Aralık "Küresel ısınmaya karşı" mücadele gününde eylem yapmak için başlayan kampanya aynı anda İzmir, Ankara, Eskişehir ve Bordum gibi bir dizi şehirde de başladı. 3 Aralık mitingine 3 bin kişi katıldı. Küresel Eylem Grubu (KEG) bu mitingin başarısı üzerine kuruldu.

KEG 26 Nisan 2006'da  İstanbul'da "Sinop Çernobil olmayacak!" insan zinciri gerçekleştirdi. İnsan zincirine yaklaşık 1000 kişi katıldı.

4 Kasım 2006'da İstanbul'da  Küresel ısınmaya karşı yürüyüş gerçekleşti. Küresel eylem gününde mitinge yaklaşık 750 kişi katıldı.

28 Nisan 2007'de İstanbul'da " Küresel ısınmayı durdurun!", " Türkiye Kyoto'yu imzala!" mitingi düzenlendi. Mitinge yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Miting öncesi çok sayıda toplantı yapıldı, liselerde, okullarda yapılan toplantılara yaklaşık 750 kişi katıldı.

2007 yılının Mayıs ayında KEG Ankara'da "Medikomu vermiyorum"  yürüyüşü yaptı.

2007 yılının Haziran ayında G8 protestosu için eylem, basın açıklaması ve forum örgütledi.

1 Aralık 2007'de küresel eylem gününün, küresel ısınmaya karşı eylem haftasının parçası  olarak Ankara'da düzenlenen yürüyüş düzenlendi.

2 Aralık'ta İzmir'de gerçekleşen mitinge 1000 kişi katıldı.

8 Aralık "İklim değişimini durdurun/Türkiye Kyoto'yu imzala! Mitingine ise en az 5 bin kişi katıldı.

8 Aralık mitinginden sonra KEG yeni kampanyasını ilan etti. "Başka bir enerji mümkün/gezegeni kurtar" kampanyasında çok sayıda toplantı örgütlendi.

6 Nisan'da SSGSS yasasına karşı emek örgütlerinin düzenlediği mitinge KEG "AKP-DTP kapatılmasın/SSGSS yasası geri çekilsin" pankartıyla katıldı.

26 Nisan mitingi ise 2 bin kişiyle tamamlandı.

KEG 26 Nisan'ın ardından 6 Aralık'ta küresel eylem gününe, "İklimi kurtar, dünyayı  değiştir" sloganıyla hazırlandı.

25 Nisan 2009'da gerçekleşen "Küresel ısınmayı durdur/Dünyayı değiştir" mitinginde yüzelrec insan yürüdü.

24 Ekim 2009'da KEG'in "350! Hemen şimdi!" yürüyüşünde de yüzlerce aktivist bir araya geldi.

KEG'in kampanya toplantılarına 6250 aktivist katıldı.

KEG, kampanyalarının mitinglerinde toplam 26.250 kişi yer aldı. Bu kitlenin 14.100 kişisi, KEG korteji altında yürüdü, iklim değişimine karşı mücadeleyle, anti kapitalist mücadeleyi birbirine bağlayan sloganlar atarak yürüyen aktivistler  iklim değişimine karşı tepkinin sokakta örgütlenmesi için çok önemli bir görev üstlenmiş oldular.


Dijital sayı 27 - 11 Mayıs 2021 (pdf)

Dijital sayı 26 - 27 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 25 - 6 Nisan 2021 (pdf)

Dijital sayı 24 - 23 Mart 2021 (pdf)

Dijital sayı 23 - 16 Mart 2021 (pdf)

Abone olun

Dostlarımız

Marksist.org

Marksizm 2013

dsip
Su Hakkı Kampanyası